Χαιρετισμός του προέδρου της Ιατρικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (ΙΕΘ), που από το 1928 βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό́ των λειτουργών υγείας προσφέροντας επιμόρφωση, ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ́ των διάφορων ειδικοτήτων.

Η ΙΕΘ, η δεύτερη παλαιότερη ιατρική εταιρεία της Ελλάδας, προσπαθεί να φέρει σε επικοινωνία  όλες τις ιατρικές εταιρείες με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, ανταλλάσσοντας απόψεις και αντιπαραθέσεις σε διεταιρικές συνεδρίες, με σκοπό να επιτευχθεί η ολιστική ιατρική προσέγγιση και η εξατομικευμένη θεραπεία που χρειάζονται οι ασθενείς.

Σκοπός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΙΕΘ είναι:

  • Να επεκταθεί στα επαγγελματικά́ και ιατρονομικά θέματα της ιατρικής κοινότητας.
  • Να ασχοληθεί με κοινωνικά θέματα, όπου εμπλέκονται ιατρικές ειδικότητες.
  • Να προτείνει βελτιώσεις για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών του Νομού́ Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Προσκαλούμε όλους τους ιατρούς της Βόρειας Ελλάδας να συμμετάσχουν και να συμβάλουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος ΙΕΘ

Απόστολος Π. Αθανασιάδης
Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας - Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Α.Π.Θ.