ΤΣOΥΡOΥΤΣΟΓΛOΥ ΓOΥΛΙΕΛΜOΣ Χρονολογίες 1981 - 1982, 1983 - 1984

tsouroutsoglou goulielmosO Καθηγητής Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου διετέλεσε διευθυντής της Α' Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής του Α.Π.Θ. για περισσότερα από 20 χρόνια, αφού προηγουμένως διήλθε όλες τις βαθμίδες της τότε πανεπιστημιακής ιεραρχίας. Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης υπήρξε κατά τις περιόδους 1981-82 και 1983-84. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εξακολούθησαν να γίνονται οι τακτικές συνεδριάσεις της Ι.Ε.Θ., ημέρα Πέμπτη, με συμμετοχή πολλών ειδικών και με θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, κατά κανόνα παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών, από πολλές ειδικότητες της Ιατρικής. Σύντομα διαπίστωσε, ότι ο θεσμός των Τακτικών Συνεδριάσεων έχανε όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του, δεδομένης της ανάπτυξης πολλών Επιστημονικών Εταιρειών Ειδικοτήτων, οι οποίες ανέπτυσσαν επιστημονικές δραστηριότητες στα πλαίσια των δικών τους ενδιαφερόντων. Τότε σκέφθηκε να θέσει σε εφαρμογή το Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Το πρώτο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Δ.Ε.Θ. υπό την προεδρία του Καθηγητή Χ. Σμπαρούνη και έτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκής αποδοχής από όλους τους ιατρούς της Βόρειας Ελλάδας. Έκτοτε το Βορειοελλαδικό Συνέδριο κατέστη θεσμός, ο οποίος συνεχίζεται με επιτυχία. O Γ. Τσουρουτσόγλου σε όλη τη διάρκεια της θητείας του εργάστηκε με ζήλο και ενδιαφέρον για την Ι.Ε.Θ., με σεβασμό στην παράδοση και στους θεσμούς της και ήταν σεβαστός από όλα τα μέλη της Εταιρείας και όχι μόνο.

Related Articles

ΤΣΙΝΟΠOΥΛOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χρονολογίες 1942, 1943

ΜΙΣΙΡΛΟΓΛOΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ Χρονολογίες 1937, 1938, 1939, 1940, 1941

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ Χρονολογίες 1935, 1936