Χρονολογία: 2017-2019

Πρόεδρος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Α' Αντιπρόεδρος: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β' Αντιπρόεδρος: ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γεν. Γραμματέας: ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταμίας: ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ειδ. Γραμματέας: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Έφορος Στέγης: ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλη: ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΚΟΒΑΤΣΗ ΛΗΔΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ελεγκτική Επιτροπή: ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΔΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ