Χρονολογία: 1973-1974

Πρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Α' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Oρθόδοξος Παπάζογλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Γαγανάκης
Μέλη: Νικόλαος Ασημής
Αχιλλέας Καλογερόπουλος
Αθανάσιος Oικονομόπουλος