Χρονολογία: 1975-1976

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Α' Αντιπρόεδρος: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Β' Αντιπρόεδρος: Όμηρος Αλετράς
Γεν. Γραμματέας: Ζαχαρίας Σινάκος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Περικλής Παπαβασιλείου
Έφορος Στέγης: Αναστάσιος Τσικώτης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γεώργιος Τσάπας
Μέλη: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Μαρία Κτενίδου
Παναγιώτης Μαντόπουλος