Χρονολογία: 1976-1977

Πρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συμεωνίδης
Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αγγουριδάκης
Έφορος Στέγης: Μιχαήλ Σιών
Έφορος Βιβλιοθήκης: Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος
Μέλη: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Βασιλική Τσιγαλίδου
Σωτήριος Φαλτσής