Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 

Χρονολογία: 2021-2023
Πρόεδρος: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Α' Αντιπρόεδρος: Β. ΚΩΤΣΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος: Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ
Γεν. Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ
Ταμίας: Α. ΚΟΥΡΤΗΣ
Ειδ. Γραμματέας: Β. ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ
Έφορος Στέγης: Μ. Γ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Μέλη: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λ. ΣΚΟΥΡΑ
Ά. ΚΙΟΥΜΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: Ο. ΓΙΟΥΛΕΜΕ
Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ
Έ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
Ελεγκτική Επιτροπή: Δ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ
Α. ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Χ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Χρονολογία: 2019-2021
Πρόεδρος: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α' Αντιπρόεδρος: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος: Ε. ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Γεν. Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ
Ταμίας: Β. ΚΩΤΣΗΣ
Ειδ. Γραμματέας: Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Έφορος Στέγης: Ι. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Μέλη: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Β. ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ
Ο. ΓΙΟΥΛΕΜΕ
Αναπληρωματικά Μέλη: Μ. ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ
Ι. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ
Λ. ΚΟΒΑΤΣΗ
Χρονολογία: 2017-2019
Πρόεδρος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Α' Αντιπρόεδρος: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β' Αντιπρόεδρος: ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γεν. Γραμματέας: ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταμίας: ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ειδ. Γραμματέας: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Έφορος Στέγης: ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλη: ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΚΟΒΑΤΣΗ ΛΗΔΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ελεγκτική Επιτροπή: ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΔΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
Χρονολογία: 2015-2017
Πρόεδρος: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α' Αντιπρόεδρος: Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος: Αικ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Γεν. Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ
Ταμίας: Δ. ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ
Ειδ. Γραμματέας: Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Έφορος Στέγης: Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλη: Λ.Κ. ΚΟΒΑΤΣΗ
Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: Θ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Α. ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ
Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ
Χρονολογία: 2013-2015
Πρόεδρος: Βασίλειος Ταρλατζής
Α' Αντιπρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκα
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Έφορος Στέγης: Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Νικόλαος Μαλισιόβας
Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης
Παύλος Νικολαϊδης (μη αιρετό μέλος)
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Καλλαράς
Μιχαήλ Δανιηλίδης
Βασίλειος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Αλέξανδρος Γαρύφαλος
Γεώργιος Ηλονίδης
Χρονολογία: 2011-2013
Πρόεδρος: Παύλος Νικολαΐδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλονίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκας
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Έφορος Στέγης: Μανώλης Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Κατερίνα Κοτζάμπαση
Νικόλαος Μαλισιόβας
Μιχάλης Δανιηλίδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Βασίλειος Παπανικολάου
Χρήστος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Κωνσταντίνος Καλλαράς
Ιωάννης Στυλιάδη
Χρονολογία: 2009-2011
Πρόεδρος: Παύλος Νικολαΐδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλονίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκας
Γεν. Γραμματέας: Κατερίνα Κοτζάμπαση
Ταμίας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Έφορος Στέγης: Παναγιώτης Κολλάρας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Θωμάς Γερασιμίδης
Νικόλαος Μαλισιόβας
Ιωάννης Στυλιάδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Μανώλης Βλαχογιάννης
Ιωάννης Καμπούρογλου
Μιχάλης Ναούμ
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου - Μεταξά
Μιχάλης Δανιηλίδης
Νικόλαος Χαρλαύτη
Χρονολογία: 2007-2009
Πρόεδρος: Θ. Γερασιμίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Π. Νικολαϊδης
Β' Αντιπρόεδρος: Α. Κώτσης
Γεν. Γραμματέας: Γ. Ηλονίδης
Ταμίας: Α. Καμπαρούδης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Κοτζάμπαση
Έφορος Στέγης: Α. Δρεβελέγκας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θ. Δαρδαβέσης
Μέλη: Κ. Ράμμος (μη αιρετός)
Γ. Καπετάνος
Ν. Καρατζάς
Αναπληρωματικά Μέλη: Χ. Αηδονόπουλος
Α. Δούμας
Χ. Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Ι. Καμπούρογλου
Γ. Λουρίδας
Ι. Τζαφέττας
Χρονολογία: 2005-2007
Πρόεδρος: Θ. Γερασιμίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Ε. Γιαννούλης
Β' Αντιπρόεδρος: Ν. Χαρλαύτης
Γεν. Γραμματέας: Π. Νικολαϊδης
Ταμίας: Θ. Δαρδαβέσης
Ειδ. Γραμματέας: Π. Αργυροπούλου - Πατάκα
Έφορος Στέγης: Κ. Ράμμος
Έφορος Βιβλιοθήκης: Β. Ταρλατζής
Μέλη: Α. Τουρκαντώνης
Κ. Κοτζαμπάση
Α. Κώτσης
Αναπληρωματικά Μέλη: Α. Δρεβελέγκας
Ι. Κοραντζής
Ν. Καρατζάς
Χρονολογία: 2003-2005
Πρόεδρος: Αχ. Αθ. Τουρκαντώνης
Α' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μπόντης
Β' Αντιπρόεδρος: Ι. Πουρνάρας
Γεν. Γραμματέας: Π. Νικολαϊδης
Ταμίας: Α. Δεληγιάννης
Ειδ. Γραμματέας: Θ. Δαρδαβέσης
Έφορος Στέγης: Ελένη Βρεττού
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θ. Γερασιμίδης
Μέλη: Ο. Γαμβρός
Δ. Γρέκας
Ν. Λευκός
Αναπληρωματικά Μέλη: Μ. Αθανασίου - Μεταξά
Δ. Παπαδημητρίου
Γ. Συμεωνίδης
Χρονολογία: 2001-2003
Πρόεδρος: Αχιλλέας Τουρκαντώνης
Α' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μπόντης
Β' Αντιπρόεδρος: Φλωρεντία Κανακούδη - Τσακαλίδου
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Ντόμπρος
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Χατζηθεοχάρης
Έφορος Στέγης: Ελένη Βρεττού
Έφορος Βιβλιοθήκης: Αστέριος Δεληγιάννης
Μέλη: Θωμάς Γερασιμίδης
Ιωάννης Πουρνάρας
Ζαχαρίας Σινάκος
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Βουδούρης
Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Γεώργιος Παρχαρίδης
Χρονολογία: 1999-2001
Πρόεδρος: Ζαχαρίας Σινάκος
Α' Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Τουρκαντώνης
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δαδούκης
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Καραμήτσος
Ταμίας: Ιωάννης Κοραντζής
Ειδ. Γραμματέας: Βασίλειος Καυκιάς
Έφορος Στέγης: Χάιδω Τσάνταλη
Έφορος Βιβλιοθήκης: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκα
Μέλη: Βασίλειος Κοντόπουλος
Θωμάς Παπαζιώγας
Φαίδων Χαρσούλης
Αναπληρωματικά Μέλη: Θωμάς Γερασιμίδης
Αθανάσιος Δημητριάδης
Αστέριος Καραγιάννης
Χρονολογία: 1997-1999
Πρόεδρος: Ζαχαρίας Σινάκος
Α' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: ’λκης Ζησιάδης
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Καραμήτσος
Ταμίας: Ιωάννης Κοραντζής
Ειδ. Γραμματέας: Μαρία Κανελλάκη - Κυπαρίση
Έφορος Στέγης: Ελένη Βρεττού
Έφορος Βιβλιοθήκης: Αθανάσιος Φάσσας
Μέλη: Ιωάννης Μακρής
Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Φαίδων Χαρσούλης
Αναπληρωματικά μέλη: Στέλλα Δούμα
Γεώργιος Μαράκης
Γεώργιος Χαμουρτζιάδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Θωμάς Γερασιμίδης
Αθανάσιος Δημητριάδης
Αστέριος Καραγιάννης
Χρονολογία: 1995-1997
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φόρογλου
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τριαντόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Καρβουνάρης
Έφορος Στέγης: Σταύρος Εφραιμίδης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Δημήτριος Πατάκας
Μέλη: Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης
Θωμάς Γερασιμίδης
Χαράλαμπος Πρεπόνης
Αναπληρωματικά Μέλη: Παναγιώτης Δεληκάρης
Αθανάσιος Δημητριάδης
Γεώργιος Χαμουρζιάδης
Χρονολογία: 1993-1995
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φόρογλου
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τριαντόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Καρβουνάρης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Θωμάς Γερασιμίδης
Έφορος Στέγης: Γεώργιος Χαμουρζιάδης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Παύλος Νικολαϊδης
Μέλη: Παναγιώτης Μεταξάς
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
Αθανάσιος Παραδέλλης
Αναπληρωματικά Μέλη: Μιχαήλ Δανιηλίδης
Παναγιώτης Δεληκάρης
Γεώργιος Χατζηθεοχάρης
Χρονολογία: 1991-1993
Πρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βουδούρης
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δαδούκης
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Αστέριος Καραγιάννης
Έφορος Στέγης: Θωμάς Γερασιμίδης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Χρύσανθος Ζαμπούλης
Μέλη: Δημήτριος Παπαδημητρίου
Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Νικόλαος Χαρλαύτης
Αναπληρωματικά Μέλη: Oρέστης Γαμβρός
Δημήτριος Μπότσιος
Χρήστος Παπακωνσταντίνου
Χρονολογία: 1989-1991
Πρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βουδούρης
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δαδούκης
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Θωμάς Γερασιμίδης
Έφορος Στέγης: Αστέριος Καραγιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Δημήτριος Τούσης
Μέλη: Νικόλαος Λευκός
Δημήτριος Παπαδημητρίου
Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Χρονολογία: 1987-1989
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Α' Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Σινάκος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Αθανάσιος Δημητριάδης
Έφορος Στέγης: Δημήτριος Καρβουνάρης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κλήμης Γαβριηλίδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βουδούρης
Χρήστος Σέμογλου
Αθανάσιος Φάσσας
Χρονολογία: 1985-1986
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Α' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαγανάκης
Β' Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Γραμματικός
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Παρχαρίδης
Έφορος Στέγης: Μιχαήλ Τούμπουρας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κλήμης Γαβριηλίδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος
Νικόλαος Γαλάνης
Γεώργιος Ζερβόπουλος
Χρονολογία: 1983-1984
Πρόεδρος: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Α' Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Β' Αντιπρόεδρος: Βασιλεία Τσιγαλίδου - Μπάλλα
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Σιών
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Καρβουνάρης
Έφορος Στέγης: Δημήτριος Μέμος
Έφορος Βιβλιοθήκης: Χρυσόστομος Τζημάκας
Μέλη: Αντώνιος Βουγιούκας
Φίλιππος Γραμματικός
Αθανάσιος Παραδέλλης
Χρονολογία: 1981-1982
Πρόεδρος: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Α' Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Παραδέλλης
Β' Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Σιών
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Βαγιωνάς
Έφορος Στέγης: Χρύσανθος Ζαμπούλης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Χρυσόστομος Τζημάκας
Μέλη: Ιωάννης Δαδούκης
Βασιλική Τσιγαλίδου - Μπάλλα
Σωτήριος Φαλτσής
Χρονολογία: 1979-1980
Πρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Μαρσέλος
Β' Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Φαλτσής
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Έφορος Στέγης: Γεώργιος Κεραμίδας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Παπαδημητρίου
Μέλη: Μάριος Πυρπασόπουλος
Ιωάννης Σάπικας
Γαβριήλ Τσαλιγόπουλος
Χρονολογία: 1977-1978
Πρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συμεωνίδης
Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αγγουριδάκης
Έφορος Στέγης: Μιχαήλ Σιών
Έφορος Βιβλιοθήκης: Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος
Μέλη: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Βασιλική Τσιγαλίδου
Σωτήριος Φαλτσής
Χρονολογία: 1976-1977
Πρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συμεωνίδης
Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αγγουριδάκης
Έφορος Στέγης: Μιχαήλ Σιών
Έφορος Βιβλιοθήκης: Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος
Μέλη: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Βασιλική Τσιγαλίδου
Σωτήριος Φαλτσής
Χρονολογία: 1975-1976
Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Α' Αντιπρόεδρος: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Β' Αντιπρόεδρος: Όμηρος Αλετράς
Γεν. Γραμματέας: Ζαχαρίας Σινάκος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Περικλής Παπαβασιλείου
Έφορος Στέγης: Αναστάσιος Τσικώτης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γεώργιος Τσάπας
Μέλη: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Μαρία Κτενίδου
Παναγιώτης Μαντόπουλος
Χρονολογία: 1973-1974
Πρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Α' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Oρθόδοξος Παπάζογλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Γαγανάκης
Μέλη: Νικόλαος Ασημής
Αχιλλέας Καλογερόπουλος
Αθανάσιος Oικονομόπουλος
Χρονολογία: 1972
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Oρθόδοξος Παπάζογλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Γαγανάκης
Μέλη: Νικόλαος Ασημής
Αχιλλέας Καλογερόπουλος
Αθανάσιος Oικονομόπουλος
Χρονολογία: 1971
Πρόεδρος: Δημήτριος Βαλτής
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Μεταξάς
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Μάριος Πυρπασόπουλος
Μέλη: Νικόλαος Ασημής
Αχιλλέας Καλογερόπουλος
Αθανάσιος Oικονόπουλος
Χρονολογία: 1970
Πρόεδρος: Δημήτριος Βαλτής
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Μεταξάς
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Μάριος Πυρπασόπουλος
Μέλη: Νικήτας Διακογιάννης
Γεώργιος Πανδούλας
Ελπίδα Ρουσίδου
Χρονολογία: 1969
Πρόεδρος: Δημήτριος Βαλτής
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Τριαντόπουλος
Μέλη: Νικήτας Διακογιάννης
Ελπίδα Ρουσίδου
Βασίλειος Σταμούλης
Χρονολογία: 1968
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Θεόδωρος Παπαδημητρίου
Μέλη: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Βασίλειος Σταμούλης
Δημήτριος Φίλης
Χρονολογία: 1967
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Θεόδωρος Παπαδημητρίου
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Βασίλειος Σταμούλης
Δημήτριος Φίλης
Χρονολογία: 1966
Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Δημήτριος Βούρος
Πέτρος Δρακούλης
’γγελος Χαραλαμπόπουλος
Χρονολογία: 1965
Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Β' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Χρήστος Καρβουνάρης
Λέανδρος Κονκουρής
Ιωάννα Ντόζη
Χρονολογία: 1964
Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Β' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Γεώργιος Λεμονίδης
Ιωάννα Ντόζη
Κωνσταντίνος Σαρρής
Χρονολογία: 1963
Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Ελένη Αγγέλου - Πολυζοπούλου
Γεώργιος Λεμονίδης
Κωνσταντίνος Σαρρής
Χρονολογία: 1962
Πρόεδρος: Γεώργιος Τσουτσουλόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Ελένη Αγγέλου - Πολυζοπούλου
Γεώργιος Λεμονίδης
Κωνσταντίνος Σαρρής
Χρονολογία: 1961
Πρόεδρος: Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Γκιάλας
Β' Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καρβουνάρης
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κοκοβίνης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Λέανδρος Κονκουρής
Γαβριήλ Τσαλιγόπουλος
Δημήτριος Φίλης
Χρονολογία: 1960
Πρόεδρος: Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Γράντης
Γεν. Γραμματέας: Σωκράτης Βλαχογιάννης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κοκοβίνης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Γρηγόριος Αηδονόπουλος
Χρήστος Κουκοράβας
Γαβριήλ Τσαλιγόπουλος
Χρονολογία: 1959
Πρόεδρος: Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σαρρής
Β' Αντιπρόεδρος: Απόστολος Φασιανός
Γεν. Γραμματέας: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Δερματάς
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Σωκράτης Βλαχογιάννης
Δημήτριος Φίλης
Στέργιος Φωκάς
Χρονολογία: 1958
Πρόεδρος: Κάρολος Αλεξανδρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Τηλέμαχος Δημητριάδης
Β' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Βαλτής
Γεν. Γραμματέας: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ελευθέριος Αβραμίδης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Μιχαήλ Γκιάλας
Γεώργιος Κυριαζής
Μαρία Σέντερη
Χρονολογία: 1957
Πρόεδρος: Κάρολος Αλεξανδρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κλεισιούνης
Β' Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Καραγκούνης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Χρήστος Καρβουνάρης
Φίλιππος Κλωνιζάκης
Αγγελική Τσάκωνα
Χρονολογία: 1956
Πρόεδρος: Κάρολος Αλεξανδρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κλεισιούνης
Β' Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Καραγκούνης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Χρήστος Καρβουνάρης
Φίλιππος Κλωνιζάκης
Αγγελική Τσάκωνα
Χρονολογία: 1955
Πρόεδρος: Κάρολος Αλεξανδρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Απόστολος Φασιανός
Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Καρβουνάρης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Σφουγγάρης
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Φίλιππος Αλεξίδης
Φίλιππος Κλωνιζάκης
Σταύρος Πολυζωϊδης
Χρονολογία: 1954
Πρόεδρος: Κάρολος Αλεξανδρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσουτσουλόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Κρητικός
Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Καρβουνάρης
Ταμίας: Χρήστος Σπανός
Ειδ. Γραμματέας: Ελευθέριος Καραγεωργίου
Έφορος Στέγης:
Έφορος Βιβλιοθήκης:
Μέλη: Αγαπητός Διακογιάννης
Φίλιππος Κλωνιζάκης
Σαράντης Τζιβανόπουλος