Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Απόστολος Αθανασιάδης
Α' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κώτσης
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μπουκοβίνας
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Τσούφλας
Ταμίας: Ανάργυρος Κούρτης
Ειδικός Γραμματέας: Βασίλειος Παπαζιώγας
Έφορος Στέγης: Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γεώργιος Κούρτογλου
Μέλη: Βασίλειος Παπαδόπουλος
Λεμονιά Σκούρα
Άννα Κιούμη
Αναπληρωματικά Μέλη: Όλγα Γιουλέμε
Διομήδης Αντωνιάδης
Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Στυλιανή Σταμπούλη
Έλενα Αργυριάδου
Ελεγκτική Επιτροπή: Δανιήλ Παραμυθιώτης
Απόστολος Μαμόπουλος
Χρήστος Σαββόπουλος