Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Απόστολος Αθανασιάδης
Α' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κώτσης
Β' Αντιπρόεδρος: Γεωργία Γκιούλα
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Τσούφλας
Ταμίας: Ανάργυρος Κούρτης
Ειδικός Γραμματέας: Βασίλειος Παπαζιώγας
Έφορος Στέγης: Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Έφορος Βιβλιοθήκης: Ωρολογάς Αναστάσιος
Μέλη: Βασίλειος Παπαδόπουλος (μη αιρετό μέλος)
Διομήδης Αντωνιάδης
Άννα Κιουμή
Αναπληρωματικά Μέλη: Γεώργιος Κούρτογλου
Ελισάβετ Διαμαντή
Ιωάννης Μπουκοβίνας
Νικόλαος Σύρμος