75χρονη διαδρομή
στην ιστορία της πόλης μας

Τα κείμενα της έκδοσης είναι συμπιεσμένα pdf αρχεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe® Reader® μπορείτε να το "κατεβάσετε" (download) από το επίσημο site διάθεσής του.
Πατήστε εδώ για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο browser με την τοποθεσία του download.

Σελ.      
5   Οι συντελεστές του έργου 63ΚΒ
6   Πίνακας Περιεχομένων zip104ΚΒ
10   Χαιρετισμός του Προέδρου της Ι.Ε.θ. Καθηγητού Αχιλ. Αθ. Τουρκαντώνη 54ΚΒ
12   Πρόλογος 48ΚΒ
15   Οι υγειονομικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας
Χ.Α. Παπανικολάου
390ΚΒ
23   Τα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι ιατροί της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα
Ν.Κ. Καπανίδης
757ΚΒ
37   Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (1928-2003)
Θ.Ι. Δαρδαβέσης
664ΚΒ
55   Τα ιδρυτικά μέλη της Ι.Ε.θ. 1347ΚΒ
65   Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων της Ι.Ε.Θ. (1928-2003)
Θ.Ι. Δαρδαβέσης
355ΚΒ
93   Διατελέσαντες Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων της Ι.Ε.Θ. 1224ΚΒ
135   Μέλη της Ι.Ε.θ. με διακεκριμένη προσφορά
Θ.Ι. Δαρδαβέσης
334ΚΒ
143   Επιστημονικές Συνεδρίες
Θ.Ι. Δαρδαβέσης
2611ΚΒ
511   Επιστημονικά Συνέδρια
Θ.Ι. Δαρδαβέσης
1473ΚΒ
603   Επιστημονικές Εκδόσεις
Θ.Ι. Δαρδαβέσης
360ΚΒ
619   Το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Διαχρονική πορεία 70 ετών)
Ν. Ασημής
362ΚΒ
635   Το καταστατικό της Ι.Ε.θ. και οι τροποποιήσεις τoυ
Θ.Ι. Δαρδαβέσης
1269ΚΒ

Η έκδοση αυτή αφιερώνεται στην ιερή μνήμη
των ιδρυτών της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.


ISBN 960-85572-4-0
Copyright: 2003: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Κατά το Ν. 2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (η οποία έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975), απαγορεύεται η αναδημοσίευση η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο η σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημοσθένους 4, 546 24, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 - 277 956 , fax: 2310 - 229 751.