ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

2η Επιστημονική Εκδήλωση, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, ΩΡΑ 20.30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προεδρείο
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΑΜΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κ. ΡΑΜΜΟΣ
Επιδημιολογία, κόστος, διαγνωστική προσέγγιση κακώσεν θώρακος

Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κλινική προσέγγιση - αντιμετώπιση κακώσεων θώρακος

Παρουσίαση περιστατικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΕΛΠΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΜΚΟΠΟΥΛΟΣ