1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Πρόκληση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην 1η επιστημονική εκδήλωση της περιόδου 2019-2020 αφιερωμένη στη μνήμη του Καθηγητή Χειρουργικής Δημητρίου Λαζαρίδη.

Συντονιστής: Β. Ν. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής

Εισηγήσεις:
1.- Η ακαδημαϊκή πορεία του αείμνηστου Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη
Β. Ν. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής

2.- Αναμνήσεις από την κοινή πορεία με τον Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη
Μ. Τούμπουρας, Ομότιμος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
Ι. Μώρος, Ομότιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

3.- Η ιστορία της καρδιοχειρουργικής και η συμβολή του Καθηγητή Δ. Λαζαρίδη στην εξέλιξή της στην Ελλάδα
Κ. Αναστασιάδης, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Α.Π.Θ.

4.- Χειρουργική. Η γένεση μιας ιατρικής ειδικότητας
Α. Μαυρουδής, Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, Δημοσθένους 4, 1ος όροφος.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Β. Ν. Παπαδόπουλος