ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ Η ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 2006;

4η Επιστημονική Εκδήλωση, ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006, ΩΡΑ 20.30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προεδρείο
Παύλος Νικολαΐδης

Ομιλήτρια
Βασιλική Κυριαζοπούλου - Δαλαΐνα
"ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ Η ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 2006;"

Συζήτηση