Η D2 ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

3η Επιστημονική Εδήλωση, ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, ΩΡΑ 20.30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προεδρείο
Ιωάννης Μικρού

Ομιλητής
Δημήτριος Ρούκος
"Η D2 ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ"

Σχολιαστές
Χρήστος Σέμογλου
Νικόλαος Χατζηγεωργίου

Συζήτηση