1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, 19:00-20:30 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόγραμμα

Προεδρείο: Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, Γεώργιος Τσουλφάς
Παρουσίαση Ομιλητή: Αντώνιος Αντωνιάδης
Ομιλητής: Ανδρέας Τζάκης: «Μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα»

Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει δεξίωση.

Συμμετέχοντες:

Αντώνιος Αντωνιάδης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Ανδρέας Τζάκης
Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Μέλος Ακαδημίας Αθηνών

Γεώργιος Τσουλφάς
Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ., Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ.