2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, 20:00-21:30 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόγραμμα

Προεδρείο: Χρήστος Εμμανουηλίδης, Αδάμ Χατζηδάκης
Ομιλητής: Constantinos T. Sofocleous :

«Επεμβατική Ογκολογία του Ήπατος: Παρελθόν, παρόν και μέλλον»

Συμμετέχοντες:

Εμμανουηλίδης Χρήστος, MD, PhD
Παθολόγος-Ογκολόγος, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής, UCLA, Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Χατζηδάκης Αδάμ, MD, PhD
Καθηγητής Ακτινολογίας, Α.Π.Θ., Επεμβατικός Ακτινολόγος

Constantinos T. Sofocleous, MD, PhD
Professor of Radiology, Weil Medical College of Cornell University, New York and Interventional Radiologist, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York