Βορειοελλαδικά Ιατρικά Συνέδρια

28o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 28Θεσσαλονίκη 4 - 6 Απριλίου 2013
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

27o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 27Θεσσαλονίκη 29 - 31 Μαρτίου 2012
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

26o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 26Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2011
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

25o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 25Θεσσαλονίκη 18 - 20 Μαρτίου 2010
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

24o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 24Θεσσαλονίκη 26 - 28 Μαρτίου 2009
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Θ. Γερασιμίδης

23o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 23Θεσσαλονίκη 27 - 29 Μαρτίου 2008
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Θ. Γερασιμίδης

22o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 22Θεσσαλονίκη 19 - 21 Απριλίου 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Θ. Γερασιμίδης

21o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 21Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2006
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY


Πρόεδρος: Θ. Γερασιμίδης

20o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 20Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2005
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE


Πρόεδρος: Αχ. Αθ. Τουρκαντώνης