Βορειοελλαδικά Ιατρικά Συνέδρια

10o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 10Θεσσαλονίκη 6-9 Απριλίου 1995
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ"
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

Πρόεδρος: Χ.Ν. Σμπαρούνης
Ταμίας Συνεδρίου: Γ. Μαράκης

9o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 9Θεσσαλονίκη 6-10 Απριλίου 1994
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Χ.Ν. Σμπαρούνης
Ταμίας Συνεδρίου: Α. Καραγιάννης

8o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 8Θεσσαλονίκη 20-22 Μαΐου 1993
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Π. Μεταξάς
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Φ. Χαρσούλης

7o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 7Θεσσαλονίκη 14-16 Μαΐου 1992
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Π. Μεταξάς
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Ι. Δαδούκης

6o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 6Θεσσαλονίκη 16-18 Μαΐου 1991
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE

Πρόεδρος: Π. Μεταξάς
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Ι. Δαδούκης

5o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 5Θεσσαλονίκη 17-19 Μαΐου 1990
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Π. Μεταξάς

4o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 4Θεσσαλονίκη 11-13 Μαΐου 1989
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Χ.Ν. Σμπαρούνης

3o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 3Θεσσαλονίκη 12-14 Μαΐου 1988
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος και του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Χ.Ν. Σμπαρούνης

2o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

congress 2Θεσσαλονίκη 14-16 Μαΐου 1987
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος και του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Χ.Ν. Σμπαρούνης