1ο Summer School: Ο κύκλος της ζωής του φαρμάκου

SUMMER SCHOOL FB EVENT 1920

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) https://pepharm.gr/ διοργανώνει το 1ο Summer School υπό τον τίτλο: «Ο κύκλος της ζωής του φαρμάκου» στα Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, από 15-18 Ιουλίου 2024.

*Εγγραφές πραγματοποιούνται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.e-myrtaly.gr/gr/sumpef2024

*Περιορισμένος αριθμός βάσει διαθεσιμότητας

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022