28ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 23-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

xeirourgikh xeriou

Στοιχεία Εκδήλωσης: 28ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής

Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-25 Νοεμβρίου 2023

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022