ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Εντατικό Σεμινάριο Υπερηχογραφίας και Εμβρυικής Ιατρικής | 22-24 Σεπτεμβρίου 2023 | Ιωάννινα

emvrhikh

Στοιχεία Εκδήλωσης: Εντατικό Σεμινάριο Υπερηχογραφίας και Εμβρυικής Ιατρικής

Χώρος Διεξαγωγής: Ιωάννινα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-24 Σεπτεμβρίου 2023

Οργάνωση: Καθηγητής Γεώργιος Μακρυδήμας

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022