11η Σύνοδος της Ελληνικής HPV Εταιρείας & 3η Διάσκεψη των Φορέων Υποστήριξης | 10-11 Ιουνίου 2023

HPV NEWS 2023 01

Στοιχεία Εκδήλωσης: 11η Σύνοδος της Ελληνικής HPV Εταιρείας & 3η Διάσκεψη των Φορέων Υποστήριξης

Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10-11 Ιουνίου 2023

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του ιού των Θηλωμάτων (HPV

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022