Εξελίξεις στην ουροογκολογια. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη», 19-20 Μαΐου 2023

ourogkologia

Στοιχεία Εκδήλωσης: Εξελίξεις στην ουροογκολογια. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α (Αμφιθέατρο Ι)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19-20 Μαΐου 2023

Διοργάνωση: ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΤ.ΕΡ.Ε.ΟΥ.)

Επίσημη ιστοσελίδα: www.voyagertravel.gr

Επιστημονικό Πρόγραμμα ΕΔΩ

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022