16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, 11-14 Μαΐου 2023

piriniki iatriki

Στοιχεία Εκδήλωσης: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής

Χώρος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11-14 Μαΐου 2023

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022