12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 6-8 Οκρωβρίου 2023

viopathologia

Στοιχεία Εκδήλωσης: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Χώρος Διεξαγωγής: Αθήνα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-8 Οκρωβρίου 2023

Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022