Στη μνήμη του καθηγητή Μ. Ελισάφ

poster internal medicine final

Στοιχεία Εκδήλωσης: Προβληματισμοί και Διλήμματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Παθολόγος

Χώρος Διεξαγωγής: Ιωάννινα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 04 Μαρτίου 2023

Διοργάνωση: Εταιρία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022