10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηρσκλήρωσης

has2022

Στοιχεία Συνεδρίου: : 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηρσκλήρωσης

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 1-3 Δεκεμβρίου 2022

Τόπος διεξαγωγής: Divani Caravel, Αθήνα

Ιστοσελίδα: https://has2022.gr/

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022