1ο Επιστημονικό «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Ιατρικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1146x270

Στοιχεία Συνεδρίου: : 1ο Επιστημονικό «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Ιατρικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 2-4 Σεπτεμβρίου 2022

Τόπος διεξαγωγής: Κτίριο Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιόπολη, Λάρισα

Ιστοσελίδα: https://hippocrates-uth.gr/

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022