32ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

image002

Στοιχεία Συνεδρίου: : 32ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 10-12 Φεβρουαρίου 2022

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Serai Ιωάννινα

Ιστοσελίδα: https://pediatric-ioannina.conferre.gr/

Related Articles

ΕΛΕΠΑΠ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

8TH International musculoskeletal ultra sound course, 1-3 December 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ - Καρκίνος δέρματος η ορατή απειλή, 22 Ιουνίου 2022