ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η D2 ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

3η Επιστημονική Εδήλωση, ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, ΩΡΑ 20.30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προεδρείο
Ιωάννης Μικρού

Ομιλητής
Δημήτριος Ρούκος
"Η D2 ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ"

Σχολιαστές
Χρήστος Σέμογλου
Νικόλαος Χατζηγεωργίου

Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα: Η D2 ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

2η Επιστημονική Εκδήλωση, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, ΩΡΑ 20.30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προεδρείο
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΑΜΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κ. ΡΑΜΜΟΣ
Επιδημιολογία, κόστος, διαγνωστική προσέγγιση κακώσεν θώρακος

Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κλινική προσέγγιση - αντιμετώπιση κακώσεων θώρακος

Παρουσίαση περιστατικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΕΛΠΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριότητες