Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 1933-1934

Πρόεδρος: Θεμιστοκλής Σακελλαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος:  
Β' Αντιπρόεδρος:  
Γεν. Γραμματέας:  
Ταμίας:  
Ειδ. Γραμματέας:  
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη:  
Αναπληρωματικά Μέλη:  

Χρονολογία: 1932

Πρόεδρος: Θεμιστοκλής Σακελλαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κρητικός
Β' Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Ασημακόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Εμμανουήλ Μπότας
Ταμίας: Παναγιώτης Ταλιανίδης
Ειδ. Γραμματέας: Αλ. Παπαϊωάννου
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Αναστάσιος Αστεριάδης
Νικόλαος Δαμιανίδης
Αναστάσιος Μισιρλόγλου
Αναπληρωματικά Μέλη:

Χρονολογία: 1928-1931

Πρόεδρος: Θεμιστοκλής Σακελλαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος:  
Β' Αντιπρόεδρος:  
Γεν. Γραμματέας:  
Ταμίας:  
Ειδ. Γραμματέας:  
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη:  
Αναπληρωματικά Μέλη:

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.