Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 1964

Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Β' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Γεώργιος Λεμονίδης
Ιωάννα Ντόζη
Κωνσταντίνος Σαρρής
Αναπληρωματικά Μέλη:  

Χρονολογία: 1963

Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Ελένη Αγγέλου - Πολυζοπούλου
Γεώργιος Λεμονίδης
Κωνσταντίνος Σαρρής
Αναπληρωματικά Μέλη:  

Χρονολογία: 1962

Πρόεδρος: Γεώργιος Τσουτσουλόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Ελένη Αγγέλου - Πολυζοπούλου
Γεώργιος Λεμονίδης
Κωνσταντίνος Σαρρής
Αναπληρωματικά Μέλη:  

Χρονολογία: 1961

Πρόεδρος: Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Γκιάλας
Β' Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καρβουνάρης
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Συμεωνίδης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κοκοβίνης
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Λέανδρος Κονκουρής
Γαβριήλ Τσαλιγόπουλος
Δημήτριος Φίλης
Αναπληρωματικά Μέλη:

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.