Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 1968

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Θεόδωρος Παπαδημητρίου
Μέλη: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Βασίλειος Σταμούλης
Δημήτριος Φίλης

Χρονολογία: 1967

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Θεόδωρος Παπαδημητρίου
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Βασίλειος Σταμούλης
Δημήτριος Φίλης
Αναπληρωματικά Μέλη:

Χρονολογία: 1966

Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Β' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Δημήτριος Βούρος
Πέτρος Δρακούλης
’γγελος Χαραλαμπόπουλος
Αναπληρωματικά Μέλη:  

Χρονολογία: 1965

Πρόεδρος: Γεώργιος Δεληγιάννης
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τούντας
Β' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Έφορος Στέγης:  
Έφορος Βιβλιοθήκης:  
Μέλη: Χρήστος Καρβουνάρης
Λέανδρος Κονκουρής
Ιωάννα Ντόζη
Αναπληρωματικά Μέλη:  
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.