Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 1972

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Α' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Oρθόδοξος Παπάζογλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Γαγανάκης
Μέλη: Νικόλαος Ασημής
Αχιλλέας Καλογερόπουλος
Αθανάσιος Oικονομόπουλος

Χρονολογία: 1971

Πρόεδρος: Δημήτριος Βαλτής
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Μεταξάς
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Μάριος Πυρπασόπουλος
Μέλη: Νικόλαος Ασημής
Αχιλλέας Καλογερόπουλος
Αθανάσιος Oικονόπουλος

Χρονολογία: 1970

Πρόεδρος: Δημήτριος Βαλτής
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Μεταξάς
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Μάριος Πυρπασόπουλος
Μέλη: Νικήτας Διακογιάννης
Γεώργιος Πανδούλας
Ελπίδα Ρουσίδου

Χρονολογία: 1969

Πρόεδρος: Δημήτριος Βαλτής
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Γίτσιος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Τριαντόπουλος
Μέλη: Νικήτας Διακογιάννης
Ελπίδα Ρουσίδου
Βασίλειος Σταμούλης
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.