Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 1977-1978

Πρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συμεωνίδης
Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αγγουριδάκης
Έφορος Στέγης: Μιχαήλ Σιών
Έφορος Βιβλιοθήκης: Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος
Μέλη: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Βασιλική Τσιγαλίδου
Σωτήριος Φαλτσής

Χρονολογία: 1976-1977

Πρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συμεωνίδης
Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αγγουριδάκης
Έφορος Στέγης: Μιχαήλ Σιών
Έφορος Βιβλιοθήκης: Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος
Μέλη: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Βασιλική Τσιγαλίδου
Σωτήριος Φαλτσής

Χρονολογία: 1975-1976

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου
Α' Αντιπρόεδρος: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Β' Αντιπρόεδρος: Όμηρος Αλετράς
Γεν. Γραμματέας: Ζαχαρίας Σινάκος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Περικλής Παπαβασιλείου
Έφορος Στέγης: Αναστάσιος Τσικώτης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γεώργιος Τσάπας
Μέλη: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Μαρία Κτενίδου
Παναγιώτης Μαντόπουλος

Χρονολογία: 1973-1974

Πρόεδρος: Γεράσιμος Μακρής - Κουγιανός
Α' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Σαράντης Τζιβανόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Oρθόδοξος Παπάζογλου
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Γαγανάκης
Μέλη: Νικόλαος Ασημής
Αχιλλέας Καλογερόπουλος
Αθανάσιος Oικονομόπουλος
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.