Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 1985-1986

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Α' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαγανάκης
Β' Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Γραμματικός
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Παρχαρίδης
Έφορος Στέγης: Μιχαήλ Τούμπουρας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κλήμης Γαβριηλίδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος
Νικόλαος Γαλάνης
Γεώργιος Ζερβόπουλος

Χρονολογία: 1983-1984

Πρόεδρος: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Α' Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Β' Αντιπρόεδρος: Βασιλεία Τσιγαλίδου - Μπάλλα
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Σιών
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Καρβουνάρης
Έφορος Στέγης: Δημήτριος Μέμος
Έφορος Βιβλιοθήκης: Χρυσόστομος Τζημάκας
Μέλη: Αντώνιος Βουγιούκας
Φίλιππος Γραμματικός
Αθανάσιος Παραδέλλης

Χρονολογία: 1981-1982

Πρόεδρος: Γουλιέλμος Τσουρουτσόγλου
Α' Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Παραδέλλης
Β' Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Σιών
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Βαγιωνάς
Έφορος Στέγης: Χρύσανθος Ζαμπούλης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Χρυσόστομος Τζημάκας
Μέλη: Ιωάννης Δαδούκης
Βασιλική Τσιγαλίδου - Μπάλλα
Σωτήριος Φαλτσής

Χρονολογία: 1979-1980

Πρόεδρος: Δημήτριος Λαζαρίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Μαρσέλος
Β' Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Φαλτσής
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Ταμίας: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Έφορος Στέγης: Γεώργιος Κεραμίδας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Παπαδημητρίου
Μέλη: Μάριος Πυρπασόπουλος
Ιωάννης Σάπικας
Γαβριήλ Τσαλιγόπουλος
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.