Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 1993-1995

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φόρογλου
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τριαντόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Καρβουνάρης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Θωμάς Γερασιμίδης
Έφορος Στέγης: Γεώργιος Χαμουρζιάδης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Παύλος Νικολαϊδης
Μέλη: Παναγιώτης Μεταξάς
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
Αθανάσιος Παραδέλλης
Αναπληρωματικά Μέλη: Μιχαήλ Δανιηλίδης
Παναγιώτης Δεληκάρης
Γεώργιος Χατζηθεοχάρης

Χρονολογία: 1991-1993

Πρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βουδούρης
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δαδούκης
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Αστέριος Καραγιάννης
Έφορος Στέγης: Θωμάς Γερασιμίδης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Χρύσανθος Ζαμπούλης
Μέλη: Δημήτριος Παπαδημητρίου
Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Νικόλαος Χαρλαύτης
Αναπληρωματικά Μέλη: Oρέστης Γαμβρός
Δημήτριος Μπότσιος
Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Χρονολογία: 1989-1991

Πρόεδρος: Παναγιώτης Μεταξάς
Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βουδούρης
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δαδούκης
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Θωμάς Γερασιμίδης
Έφορος Στέγης: Αστέριος Καραγιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Δημήτριος Τούσης
Μέλη: Νικόλαος Λευκός
Δημήτριος Παπαδημητρίου
Χαράλαμπος Σμπαρούνης

Χρονολογία: 1987-1989

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Σμπαρούνης
Α' Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Σινάκος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζερβόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Φαίδων Χαρσούλης
Ταμίας: Μιχαήλ Σιών
Ειδ. Γραμματέας: Αθανάσιος Δημητριάδης
Έφορος Στέγης: Δημήτριος Καρβουνάρης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κλήμης Γαβριηλίδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βουδούρης
Χρήστος Σέμογλου
Αθανάσιος Φάσσας
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.