Χρονολογία: 2015-2017

Πρόεδρος: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α' Αντιπρόεδρος: Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος: Αικ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Γεν. Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ
Ταμίας: Δ. ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ
Ειδ. Γραμματέας: Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Έφορος Στέγης: Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλη: Λ.Κ. ΚΟΒΑΤΣΗ
Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: Θ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Α. ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ
Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ. Χρονολογία: 2015-2017