Χρονολογία: 2013-2015

Πρόεδρος: Βασίλειος Ταρλατζής
Α' Αντιπρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκα
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Έφορος Στέγης: Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Νικόλαος Μαλισιόβας
Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης
Παύλος Νικολαϊδης (μη αιρετό μέλος)
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Καλλαράς
Μιχαήλ Δανιηλίδης
Βασίλειος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Αλέξανδρος Γαρύφαλος
Γεώργιος Ηλονίδης
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ. Χρονολογία: 2013-2015