Χρονολογία: 2011-2013

Πρόεδρος: Παύλος Νικολαΐδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλονίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκας
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Έφορος Στέγης: Μανώλης Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Κατερίνα Κοτζάμπαση
Νικόλαος Μαλισιόβας
Μιχάλης Δανιηλίδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Βασίλειος Παπανικολάου
Χρήστος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Κωνσταντίνος Καλλαράς
Ιωάννης Στυλιάδη
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ. Χρονολογία: 2011-2013